Tư vấn đầu tư và quản lý dự án

Đầu tư thành công phải có kế hoạch tốt

Kế hoạch tốt phải có thông tin chính xác

Đạt Gia đã tích lũy được bề dày kinh nghiệm qua nhiều thời kỳ bất động sản trong nước. Qua đó, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ chủ đầu tư xây dựng và triển khai kế hoạch hiệu quả nhất, qua các dịch vụ:

  • Cung cấp thông tin về môi trường đầu tư.
  • Phân tích mục tiêu kinh doanh, chiến lược dài hạn và ngắn hạn.
  • Giải quyết nguồn vốn đầu tư.
  • Hướng dẫn tìm hiểu và đầu tư với nguồn vốn nhỏ cho các nhà đầu tư cá nhân.
  • Quản lý dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án được tiến hành như cam kết.
m3
рецепт гуся с яблокамиварим глинтвейнinstagram bio limit